Dwóch pracowników IT monitorujących zasoby w firmie

Co decyduje o sukcesie projektów realizowanych przy użyciu DevOps? Na pewno jest to współpraca wszystkich zespołów – czynnik, który szczególnie kojarzy się z tą metodyką. Równie ważne jest jednak gromadzenie danych w czasie rzeczywistym, sprawdzanie na tej podstawie stanu systemu i szybkie wykrywanie błędów. Właśnie na tym polega monitoring w DevOps. Dlaczego warto go stosować, co mogą zyskać dzięki temu zespoły tworzące oprogramowanie, a co ich klienci?

Czym jest DevOps monitoring?

Monitoring w DevOps polega na nadzorowaniu całego procesu wytwarzania oprogramowania. Co ważne, takie nadzorowanie odbywa się w sposób ciągły i nie obejmuje wyłącznie etapu tworzenia kodu, ale również planowanie, testowanie i integrację.

Monitorowanie polega na gromadzeniu danych, rejestrowaniu błędów i alertów w systemie za pomocą specjalnych narzędzi. Na tej podstawie można mierzyć jego wydajność oraz stan. Dzięki temu wszyscy uczestnicy projektu mają pełne informacje na temat jakości oprogramowania, co przekłada się na dostarczanie klientom niezawodnych, bezpiecznych i sprawnie działających rozwiązań.

Korzyści z wprowadzenia tej metodyki

W żadnym poprawnie prowadzonym z wykorzystaniem metodyki DevOps projekcie nie powinno się pomijać monitoringu. Zbieranie danych na temat działania systemu pozwala szybko wykryć nieprawidłowości, a także, w razie potrzeby, wrócić zespołowi do poprzednich etapów, by wyeliminować błędy produkcyjne.

Ważną korzyścią płynącą z monitorowania jest poprawa metryk związanych z czasem:

  • wykrywania – gdy pojawi się problem, dane są przekazywane do zespołu programistów w zautomatyzowany sposób;
  • łagodzenia problemu – monitoring pozwala działać tak, by błędy w oprogramowaniu w jak najmniejszym stopniu dotykały klientów;
  • korygowania – monitoring umożliwia również mierzenie czasu rozwiązywania problemu, a zespoły mogą na tej podstawie zastanawiać się, jakie usprawnienia można wprowadzić, by skrócić ten czas.

Dzięki wdrożeniu monitorowania można także w pełni korzystać z zalet metodyki DevOps: ułatwionej współpracy pomiędzy poszczególnymi zespołami odpowiedzialnymi za różne etapy tworzenia oprogramowania, szybszej realizacji projektów, lepszego odpowiadania na potrzeby klientów czy zmniejszenia kosztów dzięki automatyzacji.

DevOps monitoring a observability – czym się różnią?

Pojęcia „monitoring” i „observability”, choć kojarzą się z tym samym – z obserwowaniem, w rzeczywistości nie są ze sobą tożsame. Wzajemnie się uzupełniają i żadnego z nich nie powinno zabraknąć w projektach zarządzanych przy użyciu metodyki DevOps. Czym jest monitoring, a czym observability?

  • Monitoring to proces obserwowania bazujący na śledzeniu i mierzeniu danych i wskaźników dotyczących aplikacji i infrastruktury. Wiąże się z pozyskiwaniem danych z różnych źródeł: serwerów, baz danych, aplikacji, a następnie na ich wizualizacji w taki sposób, aby były czytelne i wartościowe dla innych. Elementem monitoringu mogą być także systemy zarządzania incydentami i alertami, a także narzędzia do zapisywania zdarzeń i błędów.
  • Observability to możliwość wglądu w stan systemu na podstawie zewnętrznych danych wyjściowych – dzięki nim można ocenić, jak działa system, jakie problemy w nim występują i jak wpływają na jego funkcjonowanie. Observability bazuje na trzech filarach: zbieraniu logów – informacji o zdarzeniach w systemie, metryk – opisów ogólnego zachowania elementów systemu, a także śladów, pozwalających określić drogę, jaką dane przebywają w systemie.

Można powiedzieć, że observability wiąże się z pogłębioną analizą. Nie obejmuje tylko zbierania danych, ale także odkrywanie wzorców czy korelacji. Monitoring jedynie odnotowuje wystąpienie błędu – to dzięki observability możliwe jest ustalenie jego przyczyn.

Jak wprowadzić DevOps monitoring w Twojej firmie?

Wdrożenie monitoringu oprogramowania wymaga dobrego przygotowania. Przede wszystkim nie powinno się traktować tego elementu jako osobnego działania – monitoring zawsze powinien być częścią działań zgodnych z metodyką DevOps. W innym przypadku gromadzenie danych czy raportowanie nie przyniesie pożądanych efektów. Tylko dzięki DevOps do tych informacji mogą mieć dostęp zespoły realizujące różne etapy tworzenia oprogramowania.

Jeśli zespoły odpowiedzialne za tworzenie oprogramowania korzystają już z metodyki DevOps, pora pomyśleć o wdrożeniu monitoringu. Ten proces odbywa się przy użyciu specjalnych narzędzi, dzięki którym można zautomatyzować zbieranie, prezentowanie i przekazywanie danych.

Na co zwrócić uwagę, gdy wybiera się takie narzędzia? Ważne jest przede wszystkim:

  • dopasowanie ich do celów biznesowych firmy;
  • rozmiar i sposób budowy systemu, który będzie poddawany monitoringowi;
  • integrację narzędzi do monitorowania z innymi usługami, z których korzysta firma;
  • przeanalizowanie możliwości zastosowania narzędzi w przypadku, gdy firma będzie rozszerzać środowiska, w których działa;
  • znalezienie narzędzi wyposażonych w funkcjonalności, z których skorzystają poszczególne zespoły odpowiedzialne za tworzenie oprogramowania.

Kursy i oferta Spica Solutions – uzyskaj wsparcie potrzebne do wprowadzenia metodyki DevOps

Zalety monitoringu w DevOps mogą kusić do tego, by wprowadzić narzędzia jak najszybciej. Pośpiech jest tu jednak niewskazany – jeśli monitorowanie, a także cała metodyka zostaną wdrożone w nieprzemyślany sposób, cały proces okaże się nieskuteczny.

Podstawą jest tu przede wszystkim dobrze przeszkolony zespół. Jeśli firma myśli o korzystaniu z możliwości DevOps poważnie i długofalowo, budowanie własnych zasobów jest bardziej opłacalne niż korzystanie np. z outsourcingu inżynierów DevOps. Stały zespół to gwarancja, że wiedza i dobre praktyki zostaną w organizacji na dłużej.

Wdrażania DevOps w firmie nie trzeba zaczynać od rekrutacji specjalistów. Zdecydowanie lepszym krokiem jest wykształcenie własnych inżynierów DevOps, dobrze znających środowisko i specyfikę organizacji. I właśnie na tym etapie oferujemy pomoc naszym klientom.

Szkolenia DevOps dla inżynierów to propozycja dla tych, którzy działają w dziedzinie IT i chcą poszerzyć swoje kompetencje. Szkolenia DevOps w biznesie pomogą we wdrożeniu metodyki także w innych działach, np. HR. W każdym przypadku skupiamy się nie tylko na technicznych aspektach funkcjonowania DevOps w przedsiębiorstwach, ale także na kwestiach biznesowych.

Poznaj ofertę szkoleń Spica Solutions i przekonaj się, jakie korzyści może osiągnąć Twoja firma!