Czy biznesowi potrzebny jest DevOps?

Aby skutecznie realizować projekty DevOps konieczne jest doprowadzenie do jednolitego myślenia zarówno przez Biznes, IT czy HR – wtedy będziemy mogli właściwie definiować cele, planować projekty i rozliczać ich wyniki. Ustaleniu takiego wspólnego rozumienia służą właśnie szkolenia z obszaru biznesowego.  W samym IT ścierają się różne poglądy co do charakteru DevOps, czym on jest i jakie oznacza on zmiany. Dla sukcesu wdrożenia tej metody konieczne jest wyjście dalece poza automatyzację CI/CD, m.in. poprzez reformę procesów testowych czy zmiany w obszarze monitoringu, a także uwzględnienie wymogów biznesowych. Temu aspektowi poświęcone jest szkolenie DevOps dla IT.