elementy ci cd - grafika koncepcyjna

Czy szybsze tworzenie aplikacji może iść w parze z mniejszą liczbą błędów kodu? To możliwe dzięki metodzie Continuous Integration i Continuous Delivery. Jej stosowanie przynosi korzyści nie tylko samym zespołom IT, ale także klientom i użytkownikom końcowym. Dowiedz się, na czym polega metoda CI/CD.

Definicja CI/CD

CI/CD to metoda usprawniania tworzenia oprogramowania poprzez ciągłą integrację (Continuous Integration) i ciągłe dostarczanie (Continuous Delivery).

Continuous Integration, czyli ciągła integracja, to praktyki związane z możliwie częstym i regularnym ulepszaniem kodu przez członków zespołów programistycznych. Kod oprogramowania jest przechowywany w centralnym repozytorium, do którego mają dostęp wszyscy programiści. Każdy członek zespołu może samodzielnie pracować nad kodem, zmieniać go lub dopisywać. Następnie działania poszczególnych osób są scalane. Wszystkie zmiany wprowadzane w repozytorium są dokładnie sprawdzane – służą do tego zautomatyzowane testy jednostkowe. Testowanie odbywa się zgodnie z metodologią TDD, czyli Test Driven Development.

Continuous Delivery, czyli ciągłe dostarczanie, polega na częstym, zautomatyzowanym przekazywaniu paczek kodu oprogramowania do środowiska produkcyjnego. W ten sposób dostarczane są nowe funkcjonalności, a także naprawiane błędy. Takie podejście ma znaczenie dla użytkowników końcowych – klienci nie muszą czekać na powstanie całości, mogą za to zapoznawać się z wybranymi elementami aplikacji i przekazywać swój feedback.

Zarówno CI, jak i CD, to część metodyki DevOps.

Czym różni się CI od CD? Oba elementy pojawiają się na różnych etapach tworzenia i wdrażania aplikacji. Ciągła integracja jest związana z etapem „build”, a ciągłe dostarczanie – z etapem „release”.

Z metodyką CI/CD związane jest jeszcze jedno pojęcie, Continuous Deployment, czyli ciągłe wdrażanie. Jest ono nieco podobne do Continuous Delivery, z tą różnicą, że wszystkie elementy tego procesu, aż do wdrożenia oprogramowania w środowisku produkcyjnym, odbywają się automatycznie.

Przewagi stosowania CI/CD w pracy zespołu programistów

Metodyka CI/CD cieszy się obecnie dużą popularnością wśród deweloperów i testerów oprogramowania. Wynika to z jej zalet, do których należą przede wszystkim:

 • możliwość szybkiego uzyskiwania feedbacku, zarówno od testerów, jak i od użytkowników końcowych;
 • szybsze i sprawniejsze tworzenie oprogramowania – dzięki repozytorium nad kodem może pracować wiele osób jednocześnie;
 • rozwiązywanie problemów z kodem na wczesnym etapie, gdy błędy można łatwo usunąć i gdy nie mają one dużego wpływu na funkcjonowanie całej aplikacji;
 • mniejsze ryzyko błędów – dzięki wdrażaniu oprogramowania w formie odrębnych paczek błędny kod nie wpływa na działanie całej aplikacji;
 • budowanie dobrych nawyków wśród programistów – regularnego sprawdzania kodu i zwracania uwagi na błędy;
 • niższe koszty – automatycznie wdrażane oprogramowanie wymaga mniejszych nakładów pracy.

Narzędzia wspierające CI/CD

Automatyzacja testów, przekazywanie gotowych paczek oprogramowania do produkcji, wprowadzanie zmian do głównego repozytorium, naprawianie błędów – wszystkie te zadania wymagają stosowania odpowiednich narzędzi. Co może być wsparciem dla członków zespołu stosującego metodę CI/CD? Najpopularniejsze narzędzia to:

 • Jenkins – narzędzie typu open source, stworzone z myślą o ciągłej integracji. Umożliwia wprowadzanie zmian w projekcie, można w nim wykonywać testy jednostkowe i automatyczne. Zaletą Jenkinsa jest duża liczba pluginów służących do integracji z różnymi platformami, elastyczność i możliwość pracy w rozproszeniu.
 • CloudBees – korporacyjne, płatne narzędzie bazujące na Jenkinsie, składające się z elementów CI i CD. Zalety CloudBees to m.in. łatwa konfiguracja i administracja, szybkie włączanie nowych zespołów w pracę, możliwość tworzenia standardowego CD pipeline z wykorzystaniem najlepszych praktyk DevOps.
 • GitLab – narzędzie do tworzenia i porządkowania kolejnych wersji repozytorium.
 • AWS CI – narzędzie do kompilacji kodu, przeprowadzania testów automatycznych, przygotowywania paczek do wdrażania aplikacji.

Dobre praktyki związane z Continuous Integration i Continuous Delivery

Udane wdrożenie Continuous Integration i Continuous Delivery jest możliwe przede wszystkim dzięki budowaniu dobrych nawyków w zespole IT. W przeciwnym razie CI i CD będą tylko zbiorem teoretycznych zaleceń, które nie przełożą się na szybsze wytwarzanie oprogramowania wyższej jakości.

Dobre praktyki stosowane w metodzie CI/CD to m.in.:

 • częste wprowadzanie zmian w głównym repozytorium, najlepiej raz dziennie;
 • tworzenie kolejnych, uporządkowanych wersji repozytorium;
 • czytelne oznaczanie wprowadzanych zmian, np. poprzez flagowanie;
 • tworzenie odrębnych środowisk do prac programistycznych, testowania – każda zmiana powinna być testowana w takich środowiskach przed wdrożeniem jej w środowisku produkcyjnym;
 • weryfikacja kodu przez innych programistów – przed wprowadzeniem każdej zmiany warto zwrócić się do innych osób o scalenie kodu;
 • automatyzacja testów – w miarę możliwości lepiej zrezygnować z manualnego testowania;
 • wprowadzanie zmian i udoskonaleń według odpowiedniej kolejności – zaczynając od tego, co jest najprostsze do wdrożenia.

Wpływ CI/CD na tempo i jakość dostarczanych rozwiązań

Metodyka ciągłej integracji i ciągłego dostarczania została wprowadzona po to, by usprawnić proces tworzenia oprogramowania. Pozwala przyspieszyć proces wdrażania, wytwarzania kodu, testowania i udostępniania aplikacji użytkownikom końcowym. Takie produkty IT powstają szybciej, a liczba błędów w kodzie jest znacznie mniejsza – są one bowiem wykrywane i usuwane na wczesnym etapie.

Oszczędność czasu to tylko jedna z korzyści, jakie daje stosowanie CI/CD. Metoda przekłada się także na skuteczniejszą realizację celów biznesowych.

Najczęściej zadawane pytania na temat CI/CD

Z wdrożeniem CI/CD wiąże się kilka często zadawanych pytań:

 • czy ta metoda nadaje się dla każdego zespołu IT? Tak, jest uniwersalna i znajduje zastosowanie w każdym zespole, w którym wytwarza się, testuje i wdraża oprogramowanie. Im większe projekty, tym bardziej potrzebna jest ciągła weryfikacja kodu i automatyzacja procesu wdrożenia;
 • jak przygotować zespół na wdrożenie metody CI/CD? Przed takim wdrożeniem dobrze jest zaplanować szkolenia zespołu, przede wszystkim w zakresie korzystania z narzędzi. Warto także budować odpowiednią kulturę organizacyjną – uczyć programistów przyjmować informacje zwrotne i udzielać feedbacku innym, wspierać dążenie do ciągłego doskonalenia;
 • czy wdrożenie CI/CD wymaga dużych nakładów finansowych? Na pewno nie da się tego zrobić bezkosztowo. Wydatki są związane przede wszystkim ze szkoleniem zespołu, a także z korzystaniem z narzędzi. W dłuższej perspektywie te koszty to jednak przede wszystkim inwestycja, która pomaga zoptymalizować pracę nad oprogramowaniem.

Potrzebujesz wsparcia we wdrażaniu metodyki CI/CD?

Myślisz o wdrożeniu CI/CD w projektach informatycznych realizowanych w Twojej firmie? Do takiej zmiany warto dobrze się przygotować. Takie przygotowanie powinno obejmować nie tylko zdobywanie wiedzy teoretycznej na temat metodyki czy szkolenie zespołu IT. Ważne jest również dobranie odpowiednich narzędzi CI/CD oraz dostosowanie procedur do specyfiki organizacji.

Jak przeprowadzić firmę przez ten proces? Warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Poznaj usługi SpicaSolutions z zakresu Continuous Delivery & Integration. Pomagamy naszym klientom, zapewniając doradztwo przed wdrożeniem rozwiązania, dostarczając narzędzia CI/CD i automatyzując proces wdrażania oprogramowania. Dzięki naszym usługom:

 • skrócisz czas dostarczania oprogramowania do klientów;
 • ograniczysz koszty wytwarzania i utrzymywania aplikacji;
 • wdrożysz narzędzia, które sprawdzą się w biznesowej rzeczywistości Twojej organizacji.

Potrzebujesz wsparcia, dzięki któremu wdrożenie CI/CD przyniesie oczekiwane korzyści? Skontaktuj się z nami, a zaproponujemy Ci indywidualne warunki współpracy!