Jak wdrażać i czerpać korzyści z DevOps?

Sekcja szkoleń inżynierskich dedykowana jest dla specjalistów IT zajmujących się obszarami takimi jak Observability czy automatyzacja CI/CD. Nie zawęża się ona jednak do nauki korzystania z poszczególnych narzędzi, gdyż prawdziwa wartość dla organizacji ujawnia się poprzez ich wdrożenie i wykorzystanie w codziennym działaniu. Umiejętność skutecznego ich wykorzystania nabywana jest poprzez cykl treningów i warsztatów osadzonych w realiach Klienta – nazwany został on Akademią. Jej istotą jest nadzorowane, ale samodzielne rozwiązywanie problemów i zadań przez uczestników w ich własnym firmowym środowisku. Formuła ta skutkuje nabyciem cennych umiejętności, np. diagnostycznych w obszarze Observability, a jednocześnie rozwiązywaniem istotnych, „palących” problemów Klienta.

Szkolenia