Elementy metodyki devops wyświetlające się przed ekranem laptopa

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że termin DevOps jest nadużywany w środowisku IT i często występuje w charakterze buzzword’a, który ma wzmocnić sprzedaż i podkręcić wizerunek danej organizacji jako nowoczesnej instytucji, która nadąża za trendami. Czym tak naprawdę jest DevOps? Dlaczego jest wokół niego tyle zamieszania? Zostań z nami i przeczytaj nasz kompleksowy przewodnik po DevOps!

Czym jest metodyka DevOps?

DevOps to zestaw praktyk łączących rozwój oprogramowania (Dev) i operacje informatyczne (Ops), mających na celu skrócenie cyklu życia systemu i zapewnienie ciągłej dostawy wysokiej jakości oprogramowania w jak najkrótszym czasie. Jedną z kluczowych zasad DevOps jest pojęcie CI/CD, czyli zapewnienie ciągłej integracji i ciągłego dostarczania. . Kultura DevOps kładzie również nacisk na automatyzację i integrację procesów pomiędzy zespołami tak, aby praca była wykonywana w możliwie szybkim tempie przy zachowaniu najwyższej jakości.

Z założenia podejście DevOps ma być pomocne w przełamywaniu barier między zespołami, a wręcz powinno stymulować współpracę między pracownikami oraz nadawać innowacyjność w całym procesie tworzenia oprogramowania.

Jakie są jej najważniejsze elementy?

Metodyka DevOps koncentruje się nie tylko na zastosowaniu najlepszych praktyk, ale również na wykorzystaniu określonych narzędzi i technologii, które ułatwiają ich wprowadzenie w życie. Jest to możliwe dzięki zorganizowanej współpracy między zespołami deweloperskimi i operacyjnymi, którą wspomaga automatyzacja różnorodnych procesów i zadań przy zachowaniu najwyższej efektywności.

Ważnym elementem tej metodologii jest ciągłe doskonalenie się (Continuous Learning), co jest wspierane przez kolektywne rozwiązywanie napotkanych problemów, co z kolei eliminuje wcześniejsze praktyki przerzucania się odpowiedzialnością między działami. Jak łatwo wywnioskować, komunikacja pełni w tym modelu niezwykle ważną rolę, szczególnie w zakresie adresowania i omawiania problematycznych kwestii. Konieczny jest również ciągły feedback, czyli bieżące informacje zwrotne przekazywane sobie przez członków zespołu. Nie można zapominać również o kwestii wprowadzania najwyższych standardów bezpieczeństwa, a więc ciągłego monitorowania luk w zabezpieczeniach.

W kontekście rozwoju oprogramowania DevOps zakłada ciągłą pracę nad kodem, jego testowanie oraz implementację. Deweloperzy regularnie wprowadzają mniejsze aktualizacje systemu, które są systematycznie testowane, a następnie, po wyeliminowaniu potencjalnych błędów, wdrażane są w środowisku produkcyjnym. Tak w skrócie można opisać proces, który dąży do ideału continuous integration/ continuous delivery (CI/CD).

Jednym z filarów praktyki DevOps jest też ciągły monitoring, aby wyłapać wszelkie błędy, jak również anomalie, takie jak na przykład spadki w liczbie transakcji w stosunku do analogicznych okresów w przeszłości. Dzięki tej metodzie zespół nieustannie otrzymuje informacje zwrotne na temat efektów swojej pracy, a także ma możliwość zidentyfikowania potencjalnych problemów, zanim staną się one zauważalne dla użytkowników końcowych, co przyczynia się do większej stabilności systemu.

Gdzie warto zastosować metodykę DevOps?

Wdrożenie metodologii DevOps wydaje się być szczególnie skuteczne w organizacjach, w których istnieje zapotrzebowanie na częste aktualizacje oprogramowania. DevOps ułatwia bezproblemową komunikację między zespołami technicznymi odpowiedzialnymi za rozwój produktu, wspierając wspólny wysiłek w dostarczaniu wartości dla klienta. Redukuje to potencjalne konflikty, które mogą pojawiać się w tradycyjnie strukturyzowanych firmach, gdzie podział między programistami a administratorami systemów może prowadzić do opóźnień w implementacji nowego oprogramowania.

W gruncie rzeczy DevOps to metodyka idealna dla organizacji dążących do zwiększenia swojej zwinności, przy jednoczesnym skutecznym reagowaniu na wymagania użytkowników. Promuje ona praktyki prowadzące do podniesienia jakości oferowanych produktów, co bezpośrednio wpływa na satysfakcję końcowych odbiorców.

Jakie są korzyści z jej wdrożenia?

Choć wdrożenie metodyki DevOps wymaga pracy oraz kompleksowego przeszkolenia teamu, nie musimy chyba przekonywać, że rodzi wiele wymiernych korzyści, takich jak:

  • skrócenie czasu pracy nad projektami i zwiększenie jej efektywności,
  • skrócenie czasu od stworzenia do dostarczania oprogramowania do klienta, co powoduje zwiększenie jego satysfakcji,
  • obniżenie kosztu produkcji i zapewnienie wydajności organizacyjnej,
  • zminimalizowanie czasu przestojów w pracy,
  • usprawnienie procesów decyzyjnych,
  • wypracowanie w zespole nawyku wielozadaniowości,
  • optymalizacja błędów i odrzuconych przez klienta zmian,
  • poprawienie komunikacji w zespole, zbudowanie podstaw do wartościowej współpracy.

Trzeba przyznać, że lista plusów, jakie idą za wcieleniem DevOps do swojej organizacji jest imponująca i doskonale odpowiada na wyzwania rzucane przez dzisiejszy dynamicznie rozwijający się rynek usług IT.

Jakie wyzwania rodzi wdrożenie DevOps do swojej organizacji?

Czy łatwo jest wprowadzić kulturę DevOps do swojej firmy? Odpowiedź na to pytanie zależy głównie od tego, czy mamy do czynienia ze zmotywowanym, nastawionym na rozwój zespołem, a także czy jesteśmy w stanie zainwestować na start w optymalne przeszkolenie teamu. Wyzwaniem dla firm obliczonych na mniejsze wydatki jest również zatrudnienie wykwalifikowanego inżyniera DevOps, ponieważ ci są jednymi z lepiej opłacanych specjalistów w branży.

Proces wdrożenia metodyki DevOps

Jak powinien wyglądać idealny proces wdrażania metodyki DevOps we własnej organizacji? Przygotowaliśmy na ten temat wiele godzin szkoleń, ponieważ zagadnienie jest bardzo złożone, a działanie powinno być dopasowane do obecnej sytuacji w danej instytucji, jednak istnieje kilka podstawowych filarów, które należy zachować przy wprowadzaniu metodyki DevOps.

Pierwszym krokiem powinno być zatrzymanie się w miejscu i określenie “gdzie jesteśmy”, a więc wykonanie swego rodzaju audytu procesów w organizacji oraz istniejącej infrastruktury. Dobrym pomysłem będzie też określenie celów, które chce się osiągnąć poprzez wprowadzenie nowej metodyki pracy, a także możliwe sposoby ich realizacji.

Kolejnym krokiem będzie tworzenie zespołów wielodyscyplinarnych dla efektywnego wdrażania DevOps. Już na wstępie można zauważyć konieczność organizowania szeregu szkoleń dla pracowników z różnych działów, aby mogli oni poszerzyć swoje kompetencje o wiedzę specyficzną dla innych obszarów niż te, które do tej pory były ich głównym polem działania. Rozwój nowych umiejętności oraz zapoznanie się z procedurami i narzędziami stosowanymi w różnych segmentach organizacji IT staje się zatem priorytetem, aby zapewnić płynne działanie w obrębie systemu DevOps. Cały czas warto mieć na uwadze, że ideałem, do którego dążymy, jest ścisła współpraca deweloperów i operacji na wszystkich etapach powstawania i funkcjonowania danego produktu czy też usługi.

DevOps bazuje na elementach zgodnych z systemem Agile, ale stawia mocny akcent na udostępnianiu działającego produktu tak wcześnie, jak to tylko możliwe nie tylko w działaniach deweloperskich (DEV), ale też w działaniach operacyjnych (OPS), takich jak wdrażanie i obsługa w czasie rzeczywistym. Ważną kwestią jest tu automatyzacja procesów, co z kolei prowadzi do szybkich widocznych efektów, a tym samym korzyści dla zespołów, które nie dają się wyprzedzić konkurencji i umacniają swoją pozycję na rynku.

Przydatne szkolenia z oferty

Nieocenioną wartością podczas wdrażania DevOps do swojej organizacji jest korzystanie z rozmaitych szkoleń i kursów, które pomogą zaznajomić zespoły DevOps z charakterystyką tej metodyki. Dzięki dostosowaniu szkoleń DevOps pod konkretne potrzeby klientów istnieje możliwość przeszkolenia całej kadry i dobrania idealnych szkoleń pod wymagania każdej grupy docelowej.

Szkolenia dla biznesu to innowacyjne kursy dla kadry managerskiej, HR oraz dla technicznych pracowników IT, które pozwalają poznać podstawy na temat DevOps w przystępny sposób. Ich nadrzędnym celem jest zaznajomienie uczestników ze specyfiką środowiska i metody DevOps na tyle, aby cała organizacja mogła w sposób płynny korzystać z tego sposobu pracy przy tworzeniu oprogramowania.

Z kolei DevOps dla inżynierów to oferta kursów dla pracowników takich specjalności jak developer, programista, administrator czy tester. Zaawansowane szkolenia dla tej grupy zawodowej obejmują takie dziedziny jak Observability, jakość, automatyzacja CI/CD czy bezpieczeństwo.

Udział w szkoleniach z profesjonalnymi trenerami, którzy operują merytorycznym materiałem szkoleniowym uwzględniającym najnowszą wiedzę i trendy z branży IT, a także posiadają doskonałe doświadczenie praktyczne i pomagają wdrożyć zdobyte umiejętności w codziennej pracy, jest nieocenioną pomocą dla każdego zespołu w trudnym zadaniu, jakim jest implementacja nowoczesnej metodyki DevOps.